Anvisningar för kodning av sepsis och septisk chock

Socialstyrelsen publicerade  i oktober 2021 ett nytt dokument angående kodning av sepsis och septisk chock.

Dokumentet innebär principiellt inga nyheter som påverkar SIR:s riktlinje angående diagnossättning. Det finns dock en rad exempel i dokumentet som kan vara till stöd för diskussionen på hemmaplan angående olika patienter.
Socialstyrelsen-Anvisningar för kodning av sepsis och septisk chock (PDF)

Vi vill också passa på att rekommendera e-learning från SIR som tar upp några exempel på kodning vid sepsis och septisk chock. Utbildningsportalen