Association between chronic kidney disease, obesity, cardiometabolic risk factors, and severe COVID-19 outcomes

Publicerad artikel innehållande data från Svenska Intensivvårdsregistret

Författare:
Annika Sörling, Per Nordberg, Robin Hofmann, Henrike Häbel, Per Svensson

DOI: 10.1016/j.ekir.2023.01.010