Audit uppföljning

Audit görs i två steg. Steg 1 är själva Audit med fysiskt besök och steg 2 sker 6-12 månader senare. 

9 av 18 avdelningar har genomgått båda stegen. Läs om deras erfarenheter och fortsatta förbättringsarbeten.

Audit - Uppföljning