BIVA - Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från mötet på Vår Gård, Saltsjöbaden

I samband med SIR:s årliga konferens hölls ett arbetsmöte med arbetsgruppen för BIVA.

Dokumentation från mötet finns under aktuell händelse i kalendarium.

Minnesanteckningar 2020-03-10 Saltsjöbaden