Cardiorespiratory fitness and lifestyle on severe COVID-19 risk in 279,455 adults: a case control study

Vetenskaplig artikel med data bl.a. från Svenska Intensivvårdsregistret

Publicerad oktober 2021

Författare: 
Elin Ekblom-Bak, Daniel Väisänen, Björn Ekblom, Victoria Blom, Lena V. Kallings, Erik Hemmingsson, Gunnar Andersson, Peter Wallin, Jane Salier Eriksson, Tobias Holmlund, Magnus Lindwall, Andreas Stenling & Amanda Lönn

Läs artikeln här