Diagnoskodning av Coronavirus

Socialstyrelsen informerar

Ytterligare instruktioner och förtydligande information från Socialstyrelsen

Kodning av COVID-19