Registrering av IVA-platser

Dagliga platsregistreringen - Inget krav på rapportering lördagar och söndagar tills vidare

Detta kan komma att förändras om situationen försämras. 

Det är också angeläget att platsrapporteringen varje dag motsvarar det antal platser som faktiskt är öppna och beläggningsbara enligt formuleringarna i rapporteringsportalen. Det kommer löpande att inträffa saker som gör att kapaciteten påverkas oplanerat och det kommer inte alltid att omedelbart kunna matchas till tänkt nivå.