Dödligheten för patienter med covid-19 minskade under första vågen!

Nu redovisas svenska resultat av patienter med covid-19 som sjukhusvårdats under perioden mars-juni. 

SIR har bidragit med viktiga data för de patienter som vårdades på IVA under denna period (ca 15% av de sjukhusvårdade). Dödligheten inom 60 dagar från inskrivningen sjönk från mars till juni, också för den andel som vårdades på IVA. 

Detaljerade resultat nås via länken:  
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.27.20220061v1