Mötesdokumentation från seminariet för PostIVA-uppföljning

10 november 2021 genomfördes ett digitalt seminarie för PostIVA-uppföljning.

Dokumentation från mötet finns i kalendariet under aktuell händelse.