SIR lyfts fram som exempel på värdefull kvalitetsregistrering

Det framkommer att befintliga nationella kvalitetsregister har använts på delvis nya sätt för att följa och planera vård och omsorg.

Läs hela artikeln från E-hälsomyndigheten