Elektroniska fakturor

Fakturor till Svenska Intensivvårdsregistret ska skickas elektroniskt till Region Värmland

Från den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att all fakturering till offentlig sektor ska ske elektroniskt via e-faktura. Vi tar emot elektroniska fakturor i samtliga SFTI-standarder.

Mer information finns att läsa här