Emergency department admissions to the intensive care unit – a national retrospective study

Vetenskaplig artikel med data från Svenska Intensivvårdsregistret

Publicerad oktober 2021, BMC Emergency Medicine

Författare:
Susanne B. Wilhelms & Daniel B. Wilhelms

Läs publikationen här