EQ-5D i nationella kvalitetsregister

Forskningsprogrammet har levererat en slutrapport

Läs mer på QRC:s hemsida