Läkemedelsanvändning - covid-19

Läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19

I ett faktablad redovisar Socialstyrelsen en första analys av läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19. 

Läs faktabladet här:
Läkemedelsanvändingen hos personer som
intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19