Rättat fel i mortalitetsrapport

Rättat allvarligt fel i mortalitetsrapport för covid-19!

SIR måste tyvärr meddela att vi 9/7 hittat ett fel i den rapport som omfattar
30-dagarsmortalitet för covid-19 fall 
https://portal.icuregswe.org/siri/report/corona.mort 

Felet har givit falskt låga mortalitetssiffror, särskilt för maj månad. Minst två media har rapporterat de felaktiga siffrorna som nyhet om att dödligheten i covid-19 på IVA sjunkit kraftigt.

Slutsatsen är fortfarande korrekt, men med korrekta siffror är förbättringen klart mindre än vad man tidigare kunnat se.

Felet berodde på kriterier i uppdateringen mot befolkningsdatabasen och är nu rättat. Data är kvalitetskontrollerade under dagen. SIR beklagar djupt det inträffade. Våra kvalitetskontroller av processer har i just detta fall brustit. SIR ska göra sitt yttersta för att det inträffade inte ska upprepas!

Portalen och rapporten visar numera korrekta värden!