Fortsatt daglig rapportering av IVA-platser

Pandemiläget har förbättrats, men samtliga regioner och Socialstyrelsen har beslutat att rapporteringen om platssituationen ska fortsätta alla vardagar tills vidare, preliminärt minst juni månad ut. 

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag om att kontinuerligt hålla lägesbilden över bland annat intensivvården i Sverige. Vi arbetar ihop med Socialstyrelsen för att detta ska kunna automatiseras och därmed att vi så snart möjligt ska försöka få bort manuella insatser för rapportering. Mer information kommer.