Förtydligande i SIR:s patientinformation

I Svenska Intensivvårdsregistrets skriftliga information till patienter om vad som registreras och vilka rättigheter man har som patient har ett förtydligande gjorts.

Förtydligandet handlar om data som kan ha registrerats före intensivvårdstillfället av MIG teamet och även att data från Post-IVA mottagningar rapporteras till SIR.
Nu finns även skriftlig patientinformation att dela ut till patienter som varit föremål för MIG kontakt utan att för den skull blivit IVA patienter. Den informationen tillhandahålls lämpligt av respektive vårdavdelning.

Dessa båda informationsskrifter finns även på engelska.