Höstens nyhetsbrev

Kortfattade nyheter

Ur innehållet:

  • SIR:s årliga konferens
  • Nya ICD-koder för pandemin
  • Vikt och längd
  • Influensasäsongen och pandemin
  • Utbildningsportalen
  • Platsregistrering

Läs hela nyhetsbrevet