Hyperoxemia after reperfusion in cardiac arrest patients: a potential dose–response association with 30-day survival

Publicerad artikel innehållande data från
Svenska Intensivvårdsregistret

Författare: 
Awad, A., Nordberg, P., Jonsson, M. et al. Hyperoxemia after reperfusion in cardiac arrest patients: a potential dose–response association with 30-day survival. Crit Care 27, 86 (2023). 

DOI
https://doi.org/10.1186/s13054-023-04379-9