ICD-10 och KVÅ-koder

Är nu uppdaterade för 2023

Riktlinjen för Åtgärder och operationer är uppdaterad.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida