Impact of obesity on intensive care outcomes in patients with COVID-19 in Sweden—A cohort study

Vetenskaplig artikel med data från Svenska Intensivvårdsregistret

Publicerad 13 oktober, 2021

Författare: Lovisa Sjögren, Erik Stenberg, Meena Thuccani, Jari Martikainen, Christian Rylander, Ville Wallenius, Torsten Olbers, Jenny M. Kindblom

Läs artikeln här