Influensasäsongen 2018-2019

Folkhälsomyndigheten har släppt sin sammanfattning av influensasäsongen 2018-2019

Genom att registrera till SIRI har Folkhälsomyndigheten möjlighet att övervaka hur många patienter med laboratoriebekräftad influensainfektion som behöver intensivvård. Registreringen bidrar till att tidigt kunna identifiera en ökning av antalet intensivvårdade patienter, vilket kan indikera en förändring i influensavirusets förmåga att orsaka svår sjukdom.

Tack till er som registrerat era influensafall!