Influensasäsongen 2021-2022

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa (och COVID-19) som vårdas på IVA ska rapporteras i SIRI så snart det är möjligt efter vårdstart.

Läs sammanfattning från Folkhälsomyndigheten om influensasäsongen 2020-2021.

Sammanfattning influensasäsong 202-2021 (PDF)

Rapporterade vårdtillfällen med influensa, kumulativt

Diagrammet visar rapporterade intensivvårdstillfällen med influensa. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen