Influensasäsongen är igång

Nu har säsongens influensaepedemi kommit igång

Vilka fall ska rapporteras?

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa som vårdas på IVA ska rapporteras. Samtliga vårdtillfällen ska registreras, även om samma patient riskerar att registreras flera gånger, eller av flera avdelningar, vid en återinläggning eller transport. 

Läs mer