Information om planerat systemunderhåll vecka 19

För att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet kommer vi utföra planerat systemunderhåll

Onsdag den 11 maj från kl. 19:00 till torsdag 12 maj kl. 06:00. Därmed kommer både Utdataportal och Indataportal vara otillgängliga under hela eller delar av tiden.