IVA-vård p.g.a. covid-19 minskade med omikron och ökad immunitet

Läs specialavsnitt till veckorapport om COVID-19 från Folkhälsomyndigheten

Intensivvårdade fall av covid-19 under tidsperioder med olika dominerande virusvarianter  (PDF)