Tertial 3 - Dags att registrera IVA-platser

Rapportera era IVA-platser för tertial 3 vecka 42

Från vecka 42 går det att registrera beläggningsbara intensivvårdsplatser per arbetspass vardag vs helg - tertial 3. 

Så här gör du för att registrera:

  1. Logga in på Indataportalen. Genväg finns i sidfoten på hemsidan.
  2. Registrera platserna för tertial 3 under Riktlinje för svensk intensivvård

Se rapporten