Utökad registrering av intensivvårdsplatser

Nu är det dags för den tredje platsregistreringen

Från vecka 42 går det att registrera beläggningsbara intensivvårdsplatser per arbetspass vardag vs helg - tertial 3. Alla medlemsavdelningar har fyllt i för tertial 1 och 2. Tack för ert arbete hitills! Vi kunde för sommaren notera att antalet tillgängliga intensivvårdsplatser reducerades med 20 %.

Registrera

Se rapporten