Rapportering av IVA-platser - alla dagar

Önskvärt med rapportering alla dagar före 10:30

Det är också angeläget att platsrapporteringen varje dag motsvarar det antal platser som faktiskt är öppna och beläggningsbara enligt formuleringarna i rapporteringsportalen. Det kommer löpande att inträffa saker som gör att kapaciteten påverkas oplanerat och det kommer inte alltid att omedelbart kunna matchas till tänkt nivå