Isolering på sjukhus

Isolering på sjukhus eller annan vårdenhet i samband med Covid-19

När vi vårdar patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 så föreligger behov av att förhindra ytterligare smittspridning. Detta kan vi göra genom smittisolering eller kohortvård.

Isolering ska inte registreras som åtgärd om det rör sig om en social eller humanitär isolering.

Med isolering menas vårdrum med en patient med stängd dörr och med konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner.

Kohortvård innebär att när man har bekräftad Covid-19 infektion hos flera patienter skapar en kohort. Detta innebär att flera patienter med samma sjukdom kan dela vårdrum, hygienutrymme och personal. Dvs att man isolerar kohorten i relation till övriga patienter.

Registrering av åtgärd (KVÅ)

DV091 Smittisolering - (Isolering av patient på grund av dennes smitta)
ZV048 Kohortvård - (Patienten vårdas av avdelad personal som sköter flera patienter med samma sjukdom/symtom)

VTS

Vi rekommenderar att man jämställer kohortvård med smittisolering när man beräknar VTS.

Indikator 8 Stor vårdtyngd - 3 poäng
Hygien, mobilisering och transport  Stort omvårdnadsbehov eller kräver samtidig hjälp av minst 4 personal eller Isolering