Tertial 3 - Utökad registrering av intensivvårdsplatser

Glöm inte  att registrera för tertial 3 (vecka 42)

Registrera era IVA-platser på Indataportalen (genväg finns i sidfoten på hemsidan). Välj webbformuläret - Riktlinje för svensk intensivvård

Fyll i de beläggningsbara intensivvårdsplatser ni hade just vecka 42. Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. 

Se utdata

Saknar du behörighet att registrera? Ansök här