Förtydligande angående daglig registrering av IVA-platser

SIR och Socialstyrelsen har noterat att den dagliga plats och beläggningsregistreringen som sker (sedan 2020-03-30) tillämpas olika mellan regioner för de patienter som ligger så länge på IVA att de kan smittfriförklaras. SIR har också tidigt i pandemiförloppet givit rekommendationer som inte längre kan anses vara optimala.

SIR och Socialstyrelsen har efter överläggning enats om:

  • En patient som läggs in på IVA och som visar sig ha en pågående covid-19 infektion ska rapporteras som covid-patient i SIR:s dagliga platsregistrering. (Ej ändrat)
  • Patienter som inkommit till IVA pga covid-19 ska fortsatt rapporteras som covid-patient oavsett formell smittsamhet så länge patienten vårdas obrutet på en eller flera IVA i en eller flera regioner. (Ändring mot tidigare besked till vissa IVA tidigt i pandemiförloppet!)
  • Patienter som återinskrivs på IVA efter tidigare IVA-vård och som efter en tid utanför IVA återkommer och som för övrigt inte kan klassas som smittförande ska INTE rapporteras som covid-19 patienter. (Tidigare inte tydliggjort)
Konkret så är det alltså vårdkonsumtionsperspektivet som är prioriterat och även vid förflyttningar mm så länge vårdnivån är IVA så behåller patienten klassningen som covid-19 patient - utan covid-19 infektionen skulle patienten inte varit på IVA! Vårdtillfällen med återinläggning på grund av komplikationer klassas efter komplikationen och inte grundåkomman, precis som vanligt.

Ovanstående sprids nu inom Socialstyrelsen, till SKR och Folkhälsomyndigheten och utskick har gjorts till SIR:s IVA-kontakter. Det är vår skattning att ungefär hälften av Sveriges regioner redan gör enligt ovanstående och hälften har slutat rapportera ”smittfria” covid-patienter under rubriken covid. Konkret innebär detta att det inom den rapporterade totala IVA-belastningen finns ett antal fall som nu kommer att klassas om från ”icke-covid” till ”covid”. Målet är att justeringen i rapportering sker omgående, men på grund av semester och svårigheter med informationsspridning kan det säkert ta veckan ut innan det slagit igenom helt.