IVA-rapportering av platser och beläggning

Önskvärt med löpande registrering vardagar även under sommaren

Svenska Intensivvårdsregistret samarbetar med Socialstyrelsen för att skapa förutsättningar till automatisk överföring av intensivvårdsplatser för att förenkla rapporteringen. Tillsvidare fortsätter manuell registrering som tidigare.

Ingen behörighet? Ansök med SITHS-kort här (ny sida)