JSON-filformat för dataöverföring

Arbete pågår med att införa ett nytt filformat i SIR.

JSON-format (JavaScript Object Notation) är ett populärt och modernt format för dataöverföring med klara fördelar som:

  • Enkelhet
  • Lättare att läsa
  • Snabbare att bearbeta

Vi räknar med att ha allt klart för att kunna stödja det nya JSON-formatet innan sommaren 2022. Man kommer fortfarande kunna skicka filer i XML-format.

Läs mer