Ändringar i ICD-10-SE och KVÅ 2024

Koderna inför 2024 är uppdaterade enligt förändringar gjorda av Socialstyrelsen. Förändringarna påverkar inte registreringen i SIR respektive era avdelningar.

På Utdataportalen finns nu uppdaterat dokument med ändringar inför 2024 gällande klassifikationer för ICD-10-SE och KVÅ. Inga nya ICD-koder utan endast textförändringar.
Mer information finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida.