Koll på nulägetrapport

Koll på nuläget.jpg

Nu finns koll på nulägetrapporten i utdataportalen igen!

Koll på nulägetrapporten finns nu åter i vår utdataportal med ny design och individualiserad för varje avdelning så att endast rapporter aktuella för avdelningen visas.