Kvalitetssäkrad intensivvård

Hösten 2019 startade projektet "Säker kvalitet intensivvård"

Tidigare besök av de tre pilotavdelningarna har utvärderats, justerats och kommer att rulla ut så att på sikt alla intensivvårdsavdelningar i Sverige kan få en granskning av avdelningen.

Efter uppstartsmöte i augusti fortsätter SIR med audit. Vi välkomnar ytterligare medlemsavdelningar att anmäla sitt intresse. Se kontaktväg nedan.

Peter Nordlund

Pär Lindgren