Magisteruppsats om Mobil Intensivvårdsgrupp

Kontakter med Mobila Intensivvårdsgruppen på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. En retrospektiv kartläggning

Nina Nilsson och Alexander Germundsson Nilsson slutförde sin magisteruppsats under våren 2020. Så här beskriver de bakgrunden: 

Bakgrunden till ämnesvalet var primärt bakomliggande orsaker till varför MIG teamet går på MIG uppdrag ur ett patientperspektiv och faktorer som styr att det blir MIG kontakter? Syftet var: Att kartlägga kontakter, orsaker och skillnader med mobil intensivvårdsgrupp på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. En retrospektiv studie där vi granskade MIG journaler och journalanteckningar åren 2017–2019, materialet innefattar 386 patienter.

Magisteruppsatsen finns att läsa här: 
Kontakter med Mobila Intensivvårdsgruppen på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. En retrospektiv kartläggning

doi:diva2:1453423