Minskade regionala skillnader i antal organdonatorer

Årsrapport från Socialstyrelsen som är en sammanställning över donationsfrekvensen på nationell och regional nivå

Läs hela pressmeddelandet på Socialstyrelsens hemsida