NIVA arbetsgrupp

Minnesanteckningar från mötet 2021-05-04.

SIR:s arbetsgrupp för NIVA har genomfört möte via Teams.

Minnesanteckningar finns här