Nya rapporter på Utdataportalen

Könsfördelning och medelålder

Rapporterna finns under Rapporter/Demografi/Ålder och Kön.

Könsfördelning

Diagrammet visar könsfördelning för inrapporterade vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Medelålder

Diagrammet visar medelåldern för inrapporterade vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA.
Se fullständig rapport på Utdataportalen