Nya rapporter på SIRI-portalen - fördelning av åldersgrupper

Fördelning av åldersgrupper veckovis, antal och andel

Vi har publicerat två nya rapporter om åldersgrupper på SIRI-portalen. De visar fördelningen på åldersgrupper veckovis i antal och andel. 

Se rapporterna nedan

Åldersgrupper/antal veckovis

Diagrammet visar åldersfördelning per vecka för inrapporterade vårdtillfällen med COVID-19. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en IVA till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Åldersfördelning/andel veckovis

Diagrammet visar andel vårdtillfällen i åldersfördelning per vecka för rapporterade vårdtillfällen med COVID-19. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en IVA till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen