Nya rapporter på Utdataportalen

Antal nyinskriva, Åldersfördelning, antal och Åldersfördelning, andel

Se rapporterna nedan.

Antal nyinskrivna

Diagrammet visar antal inrapporterade vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA. Observera att beräkningarna baserar sig på vårdtillfällets inskrivningstidpunkt.
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen

Fördelning åldersgrupper, antal

Diagrammet visar åldersfördelningen grupperat per år.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Fördelning åldersgrupper, andel

Diagrammet visar åldersfördelningen grupperat per år.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen