Nya rapporter på utdataportalen

Mortalitet 180 dagar och läkemedelsbehandling (Coronafall)

Se rapporterna nedan

Mortalitet 180 dagar, Coronafall

Diagrammet visar 180-dagarsmortaliteten för rapporterade coronafall, vilket innebär att man avlidit inom de första 180 dagarna efter inskrivningsdatum på IVA oavsett om man var kvar på IVA eller t.o.m. hade hunnits skrivas ut från sjukhuset.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Läkemedelsbehandling mot Covid-19

Diagrammet visar andel vårdtillfällen som behandlats med vissa läkemedel mot covid-19. Rapporterna bygger på rapporterade fall via ett webbformulär. Läkemedel som finns på x-axeln är de fördefinierade i frågeformuläret.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen