Nya regler för organdonation

Den 1 juli 2022 träder nya bestämmelser för organdonation i kraft. Detta innebär  förändringar i riktlinjen för Avlidna på IVA.

Vi kommer att publicera uppdaterad riktlinje inom kort. 

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida vad lagändringen innebär

Ny åtgärdskod (XV027) och även ändrad kodtext till en befintlig åtgärdskod (XV013) gäller från den 1 juli.

XV013 - Medicinska insatser efter döden inför eventuell organdonation
Utesluter: Organbevarande behandling inför eventuell organdonation, se XV027.

XV027 - Organbevarande behandling inför eventuell organdonation
Avser intensivvårdsinsatser och andra åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förutsättningarna för transplantation. Organbevarande behandling ges parallellt med palliativ vård. Utesluter: Medicinska insatser efter döden inför eventuell organdonation, se XV013.

Från Socialstyrelsen

Webbinarium som sändes 2 juni 2022