Nya regler för organdonation

För att möjliggöra för vården att kunna genomföra fler organdonationer trädde nya bestämmelser i lagen om transplantation (1995:831) i kraft den 1 juli 2022

Uppdaterad riktlinje för Avlidna på IVA finns här

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida vad lagändringen innebär

Ny åtgärdskod (XV027) och även ändrad kodtext till en befintlig åtgärdskod (XV013) gäller från den 1 juli.

XV013 - Medicinska insatser efter döden inför eventuell organdonation
Utesluter: Organbevarande behandling inför eventuell organdonation, se XV027.

XV027 - Organbevarande behandling inför eventuell organdonation
Avser intensivvårdsinsatser och andra åtgärder för att bevara organens funktion eller förbättra förutsättningarna för transplantation. Organbevarande behandling ges parallellt med palliativ vård. Utesluter: Medicinska insatser efter döden inför eventuell organdonation, se XV013.

Från Socialstyrelsen

Webbinarium som sändes 2 juni 2022