FoHM:s nya scenarier-ökad smittspridning av covid-19 under hösten

Scenarierna ska inte ses som någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan utgöra underlag för planering.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida