Nyhetsbrev

Kortfattade nyheter i höstens nyhetsbrev

Innehåller bland annat information om:

  • SIR:s årliga konferens med årsmöte
  • Ny riktlinje - Smärta, sedering och delirium - omvårdnadsvariabler
  • Uppdaterade riktlinjer
  • Influensasäsongen 2022-2023

Läs nyhetsbrevet här (PDF)