Höstens nyhetsbrev

Kortfattad information om pågående och kommande projekt

Ur innehållet:

  • E-learning
  • Ny riktlinje för Avlidna på IVA som gäller från 1 januari 2020
  • Influensaregistrering
  • SIR:s årliga konferens
  • Utökad registrering av intensivvårdsplatser
  • PostIVA-seminarium 2/9 - Kort sammanfattning
  • Nya rapporter på Utdataportalen

Läs hela nyhetsbrevet