Nyhetsbrev med COVID-19 information

Kortfattad och viktig information

Ur innehållet:

  • COVID-19
  • Intensivvårdsplatser
  • Rapportering till SIRI
  • E-Learning
  • Årsrapporten för 2019
  • SIR:s årliga konferens

Läs hela nyhetsbrevet