Nytt på Utbildningsportalen

E-Learning.jpeg

Interaktiva utbildningsfilmer

Öka din kunskap genom att använda vår utbildningportal. Där har vi skapat interaktiva E-Learningsfilmer om:

  • Diagnoser - diagnoskodning av IVA-patienter
  • SAPS3 - riskjusteringsmodell för att beräkna den
    förväntade dödligheten hos IVA-patienter
  • Vårdtyngd Sverige - Hur du mäter och registrerar vårdtyngd
    med instrumentet VTS2014

Så här fungerar det: 

  1. Avdelningen utser minst 1 administratör (IVA-admin). Detta innebär att att endast de som ska vara IVA-admin ska söka behörighet till Utbildningsportalen
  2. IVA-Admin lägger därefter upp sina användare på avdelningen. Instruktion hur detta går till finns bl.a. under "Hjälp" på Utbildningsportalen. 

Mer information finns på ingångssidan till Utbildningsportalen